top of page

ORIENTERINGSKURS I KOGNITIV BETEENDEINRIKTAD PSYKOTERAPI – KBT

Kursens mål: Kursen ger en inblick i grunderna för KBT och riktar sig till dig som är intresserad av och nyfiken på kognitiv psykoterapi (KBT). Är en förberedande kurs inför grundläggande psykoterapiutbildning (ofta kallad steg 1).

Kursens omfattning: 50 h 

Kursens upplägg: Kursen består av fem heldagsföreläsningar över en period av 10 veckor samt rekommenderade litteraturstudier. Kursen kan även beställas som intensivkurs under en vecka eller skräddarsys efter önskemål.

Föreläsningarna sker mellan kl. 9.00 och 16.00. Deltar man på föreläsningarna så erhåller man kursintyg efter avslutad kurs. Läs mer här.

Utbildning och utveckling: Välkommen
Support Group

VI SKRÄDDARSYR ÄVEN UTBILDNINGAR EFTER ERT BEHOV:

  • Orienteringsutbilding KBT

  • Uppdragsutbildningar

  • Handledning

  • Chefshandledning/coaching

  • Utredningar och kartläggningar

  • Föreläsningar

  • Konflikthantering

Utbildning och utveckling: Om terapi

KURSENS MÅL:

Grunderna i KBT

Kursen ger en inblick i grunderna för KBT och riktar sig till dig som är intresserad av och nyfiken på kognitiv psykoterapi (KBT).


Är en förberedande kurs inför grundläggande psykoterapiutbildning (ofta kallad steg 1).

Kursens omfattning: 50 h 

Kursens upplägg: Kursen består av fem heldagsföreläsningar över en period av 10 veckor samt rekommenderade litteraturstudier.  


Kursen kan även beställas som intensivkurs under en vecka eller skräddarsys efter önskemål.

Föreläsningarna sker mellan kl. 9.00 och 16.00. Kursen beräknas ges under ht- 2020 samt under våren 2021.


Deltar man på föreläsningarna så erhåller man kursintyg efter avslutad kurs. 

Pris: 8 300 kr +moms. Anmälan är bindande. 

Anmälan: marlene.apoteksgarden@telia.com


Vid frågor kontakta Lotta Trolander tel: 070-9812010, mail:apoteksgarden@telia.com

Intresseanmälan: apoteksgarden@telia.co

Kursinnehåll:

Föreläsning 1: Grunderna i KBT, såsom livsregler, automatiska tankar, tankefällor, samt en inblick i det sokratiska samtalet enligt KBT (Lennart Wallin, aukt. socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare psykoterapi KBTi)

Föreläsning 2: Inlärningsteori, vetenskapsteori och stress (Åsa Nilsson, leg pedagog, beteendevetare, grundläggande psykoterapi KBT)

Föreläsning 3: Depression och ångest utifrån KBT. (Marlene Alander ,leg sjuksköterska, (leg psykoterapeut med auktorisation i KBT,  handledare och lärare psykoterapi KBT)

Föreläsning 4: Om kropp och själ: ADHD och autism (Kerstin Stahl, leg läkare/psykiatriker)

Föreläsning 5: Om trauma utifrån KBT (Anders Schröder, socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare KBT)


Rekommenderad litteratur: 

Kåver, A. (2016): KBT i utveckling, en grundbok i kognitiv beteendeterapi. Stockholm, Natur & Kultur

Ramnerö, J & Törneke, N. (2013,): Beteendets ABC, en introduktion till behavioristisk psykoterapi. Lund, Studentlitteratur.


Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet ej blir tillräckligt stort.

Läs mer
Utbildning och utveckling: Text
bottom of page