Mor Holding Baby Finger

ANKNYTNING, SPEGELNEURONER OCH DEN TERAPEUTISKA ALLIANSEN

Marlene Alanders examensarbete om Genombrott i terapin

Syftet med Marlenes uppsats var att undersöka hur patienten upplever genombrottet i sin terapi samt att illustrera och diskutera vad som möjliggjort framgången i terapin för dessa patienter. Resultatet visade att patienterna i undersökningen identifierat sina genombrott och att behandlingsresultatet till stor del berodde på den terapeutiska relationen och att man tillsammans nådde fram till ” hot moments”. Resultatet i studien och i litteraturen antyder att det till stor del är terapeutens förmåga till intersubjektivitet som kommer att avgöra om den terapeutiska relationen kommer att bli bra eller dålig.