top of page
Mor Holding Baby Finger

ANKNYTNING, SPEGELNEURONER OCH DEN TERAPEUTISKA ALLIANSEN

Marlene Alanders examensarbete om Genombrott i terapin

Syftet med Marlenes uppsats var att undersöka hur patienten upplever genombrottet i sin terapi samt att illustrera och diskutera vad som möjliggjort framgången i terapin för dessa patienter. Resultatet visade att patienterna i undersökningen identifierat sina genombrott och att behandlingsresultatet till stor del berodde på den terapeutiska relationen och att man tillsammans nådde fram till ” hot moments”. Resultatet i studien och i litteraturen antyder att det till stor del är terapeutens förmåga till intersubjektivitet som kommer att avgöra om den terapeutiska relationen kommer att bli bra eller dålig.

ANKNYTNINGSRELATRERAD HÄLSA OCH OHÄLSA 

Åsa Nilsons examensarbete om anknytningsrelaterad hälsa och ohälsa hos adopterade som hon gjort tillsammans med Sarika Granström Liljegren

Åsa Nilsons (Apoteksgården)  och Sarika Granström Liljegrens resultat visade att alla som deltog i studien beskrev känslor av övergivenhet, ensamhet, eller utanförskap och att de hade uttalade strategier för att skydda sig från övergivenhet, främst genom överdriven anpassning till andras behov, och ett sökande efter bekräftelse. Hos många fanns en inre konflikt att både längta efter och vilja ha nära relationer samtidigt som man undvek närhet av rädsla att bli övergiven och lämnad. Förutom detta beskrev de flesta respondenter upplevelser av utanförskap både orsakat av egna tankar och tolkningar och omgivningens bemötande. Många har upplevt rasism och mobbning, ifrågasättande och exotifiering, andra har upplevt att det har varit svårt att bli förstådda i sina upplevelser som adopterade, både från närstående och från vården.

Anknytning & spegelneuroner: Resurser
bottom of page