top of page

ADOPTIONSSPECIFIKT PROFESSIONELLT SAMTALSSTÖD

Så här bokar du som är adopterad tid till vår adoptionsspecifika professionella samtalsstöd:

 

Du tar en 1:a kontakt med oss via vår bokningsansvarig som i den kontakten bokar in tid till ansvarig terapeut. Tel: 070 – 981 20 10

mail: info@apoteksgarden.se

Vi frågar dig på vilket sätt du önskar ha mötet. Du får en inbokad tid vid första kontakten.

 

I första hand sker mötet via digitala kommunikationsvägar på tex Journalsystem CTNotes, Zoom, Visiba Care, Meet för att få en så stor tillgänglighet som möjligt. Alternativt telefon eller besök på någon av våra mottagningar.

  • Ditt samtalsstöd bokas in utefter vad du önskar och känner dig bekväm med. Målet är att uppnå en så hög kvalitet och en så stor tillgänglighet som möjligt, oberoende av var du befinner dig. 

  • Hur många gånger man träffas beror helt på vilket behov som finns hos den adopterade, men max en gång per vecka.

 

  • Om du är mellan 15 - 17 år görs en bedömning av terapeuten om samtycke från vårdnadshavaren krävs.

 

  • Du måste vara 15 år eller äldre för att få ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd, är du yngre kan du kontakta Umo. https://www.umo.se/

  • Om det finns behov av att medicinskt utreda eller behandla sjukdomar och skador kommer terapeuten slussa vidare till Hälso- och Sjukvården.

Tillgänglighet för ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd:

  • Måndag - fredag och viss kväll i veckan. 

Tillgänglig för bokning av adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd:

  • Vardagar 08.00-17.00  

 

Kontakta oss:

Telefon 070 981 20 10

Sms 070 981 20 10

E-post info@apoteksgarden.se

Attentive Therapist
Så här bokar du tid till oss: Om mig
Enkät

Vi erbjuder på uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) att tillhandahålla ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till målgruppen adopterade. Stödet är ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården.

Samtalsstödet ska vara tillgängligt för adopterade som är 15 år eller äldre och som är svenska medborgare.


Pris: Kostnadsfritt

Den adopterade ska inte betala någon avgift för att ta del av samtalsstödet.

TILL DIG SOM HAR DELTAGIT


 Om du har frågor om enkäten kan du kontakta Hanna Pettersson, utredare på MFoF via e-post hanna.pettersson@mfof.se eller telefon: 010- 190 11 03. 
 

 

Rapport om utvärderingen av samtalsstödet för 20/21 finns  publicerad på MFoFs hemsida. 

Apoteksgårdens Kognitiva Center AB är tillgängligt för alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, politisk tillhörighet, funktionsförmåga, ålder eller sexuell läggning. 

Så här bokar du tid till oss: Välkänt citat
Rapport utvärdering
bottom of page