top of page

Enskilt professionellt samtalsstöd
för dig som är adoptivförälder

Enskilda samtal med adoptivföräldrar sker via videosamtal, telefonsamtal eller om du önskar besöka någon av våra mottagningar så finns det utrymme för detta. Du får så många samtal som du önskar, dock max ett samtal per vecka.

Ditt samtalsstöd bokas in utefter vad du önskar och känner dig bekväm med. Målet är att uppnå en så hög kvalitet och en så stor tillgänglighet som möjligt, oberoende av var du befinner dig. 

Enskilda samtal ska inte utföras samtidigt som du deltar i en samtalsgrupp.

Professionellt samtalsstöd i grupp till adoptivföräldrar

Online-möte

Gruppträffarna kommer ske via videosamtal, innehålla både informationsförmedling, diskussioner, erfarenhetsutbyte och övningar. Innehållet kan variera något utifrån gruppens frågor och behov. Målet är ett aktivt och medskapande förhållningssätt hos er som deltar. 
 

  • Gruppträffarna hålls på kvällstid en gång per vecka,

  • 1,5 timme per tillfälle.

  • 6–8 deltagare i varje grupp

  • 6 träffar till att börja med, med möjlighet till fler

För varje träff har vi ett speciellt tema utifrån vår erfarenhet  och forskning av problematiska områden för adopterade;

  • rasism

  • minoritetsstress

  • anknytning

  • även olika tekniker för kommunikation i svåra situationer,

  • positiv förstärkning

  • hur man kan skapa ett bra samtalsklimat.

Välkommen att höra av dig till oss: BOKA

bottom of page