top of page
Om stödet: Öppettider
A Supportive Hug

På uppdrag av  Myndigheten för Familjerätt och förärdraskapsstöd

Samtalsstödet ska inte ses som en behandling. Stödet är ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården. Samtalsstödet är kostnadsfritt för adopterade.

bottom of page