top of page

TJÄNSTER

Tillsammans varje steg på vägen

På Apoteksgårdens Kognitiva Center tar vi avstamp i den terapiform som kallas KBT – Kognitiv Beteendeterapi. Vi inriktar oss främst på det som är aktuellt här och nu, i syfte att förändra icke-fungerande tanke- och beteendemönster och gå i riktning mot ökat psykiskt välmående. KBT är en erkänt verksam terapiform med goda resultat både på kort och lång sikt, och rekommenderas idag utav Socialstyrelsen för behandling av ett brett spektra av psykiska besvär.

Image by Heather Mount

PARTERAPI

Ett lyckligare och friskare du

Hör av dig
Image by Joshua Ness

KBT-PSYKIATRISK ÖVERLÄGGNING

Resurser för dig

Hör av dig

UTBILDNING

Orienteringskurs i Kognitiv Beteendeinriktad Psykoterapi – KBT

Studera på gräset

KONSULENTSTÖDDA FAMILJEHEM

Inom räckhåll

Home Desk Art
Tjänster: Tjänster
bottom of page