ADOPTIONSSPECIFIKT PROFESSIONELLT SAMTALSSTÖD

Så här bokar du som är adopterad tid till vår adoptionsspecifika professionella samtalsstöd:

 

Du tar en 1:a kontakt med oss via vår bokningsansvarig som i den kontakten bokar in tid till ansvarig terapeut. Tel: 070 – 981 20 10

mail: apoteksgården@telia.com

Vi frågar dig på vilket sätt du önskar ha mötet. Du får en inbokad tid vid första kontakten.

 

I första hand sker mötet via digitala kommunikationsvägar på tex Journalsystem CTNotes, Zoom, Visiba Care, Meet för att få en så stor tillgänglighet som möjligt. Alternativt telefon eller besök på någon av våra mottagningar.

  • Ditt samtalsstöd bokas in utefter vad du önskar och känner dig bekväm med. Målet är att uppnå en så hög kvalitet och en så stor tillgänglighet som möjligt, oberoende av var du befinner dig. 

  • Hur många gånger man träffas beror helt på vilket behov som finns hos den adopterade, men max en gång per vecka.

 

  • Om du är mellan 15 - 17 år görs en bedömning av terapeuten om samtycke från vårdnadshavaren krävs.

 

  • Du måste vara 15 år eller äldre för att få ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd, är du yngre kan du kontakta Umo. https://www.umo.se/

  • Om det finns behov av att medicinskt utreda eller behandla sjukdomar och skador kommer terapeuten slussa vidare till Hälso- och Sjukvården.

Tillgänglighet för ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd:

  • Måndag - fredag och viss kväll i veckan. 

Tillgänglig för bokning av adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd:

  • Vardagar 08.00-17.00  

 

Kontakta oss:

Telefon 070 981 20 10

Sms 070 981 20 10

E-post: apoteksgarden@telia.com

Attentive Therapist
 
 

Vi erbjuder på uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) att tillhandahålla ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till målgruppen adopterade. Stödet är ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården.

Samtalsstödet ska vara tillgängligt för adopterade som är 15 år eller äldre och som är svenska medborgare.


Pris: Kostnadsfritt

Den adopterade ska inte betala någon avgift för att ta del av samtalsstödet.

TILL DIG SOM HAR DELTAGIT

Vi har skickat ut en enkät

Enkäten samlas in av Sweco på uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Dina svar är helt anonyma och samlas in via en länk och analyseras av Sweco. 
MFoF och Apoteksgården kommer inte kunna ta del av enskilda personers svar. 
 
Om du har frågor om enkäten kan du kontakta Hanna Pettersson, utredare på MFoF via e-post hanna.pettersson@mfof.se eller telefon: 010- 190 11 03. 
 
Vi hoppas att du vill svara så snart som möjligt, men senast den 20 oktober.

Tack på förhand för att du tar dig tid att dela med dig av dina erfarenheter! 
 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 

Rapport om utvärderingen av samtalsstödet finns nu publicerad på MFoFs webb. 

Om du har frågor om enkäten kan du kontakta Hanna Pettersson, utredare på MFoF via epost: hanna.pettersson@mfof.se eller telefon 010-190 11 03.

Apoteksgårdens Kognitiva Center AB är tillgängligt för alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, politisk tillhörighet, funktionsförmåga, ålder eller sexuell läggning. 

Gällande samtalsstödet för adopterade arbetar vi på uppdrag av MFoF men är i övrigt helt neutrala och helt oberoende av några andra organisationer.