ADOPTION- VÅR RESA

Adoptionsfrågor är ett område som ligger oss varmt om hjärtat. Då vår VD Marlene Alander för över 25 år sedan, som nybakad sjuksköterska, träffade sina första adopterade patienter insåg hon att man som adopterad har en speciell sorts sårbarhet. 


När Marlene sedan jobbade på olika behandlingshem, både som sjuksköterska och senare även som psykoterapeut, behandlade hon adopterade som ofta uppvisade en anknytningsproblematik som gav sig i uttryck att de tex inte litade på andra, inte klarade att ha nära relationer osv. 

Sedan år 2000 har Marlene familjehem för barn med särskilda behov. 

Marlene har idag själv två adopterade barn; ett från Sverige som nu är vuxen och ett från Uganda som fortfarande är ett barn. Marlene har således fördjupat sig i terapi för adopterade där hon bland annat använder sig av Schematerapi som behandlingsmetod.

Supportive Friend
 

MARLENE ALANDER

LEG SJUKSKÖTERSKA/LEG PSYKOTERAPEUT MED AUKTORISATION I KBT

LÄRARE OCH HANDLEDARE KBT

Utbildningar:
Handledare- och lärarutbildning KBT
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi (steg 2)                
Grundutbildning i akupunktur    
Grundutbildning i kognitiv psykoterapi (steg 1) 
Kurs i Balans - diabetes        Sjuksköterskeexamen     
Audionomutbildning

Marlene Alander.jpg

Marlene har också en verksamhet där hon rekryterar, utreder, utbildar och handleder familjehem. I utredningen används socialstyrelsens material BRA-fam tillsammans med strukturerade djupintervjuer för att bedöma familjehemmens lämplighet. Efter att familjehemmen blivit godkända utbildas de kontinuerligt med hjälp av socialstyrelsens material Ett hem att växa i.

 

Familjehemmen får också regelbunden handledning vilket ofta handlar om anknytningsproblematik, HBTQ ärenden och adoptionsfrågor. Marlene har även handledaruppdrag till personal vid socialtjänsten bl.a. via VNR ärenden och hälso- och sjukvårdspersonal och därigenom arbetat med att ge samtalsstöd där ofta adoptionsfrågor varit aktuella.

 

Marlene ingår i en kvalitetssäkringsgrupp för privata psykoterapeuter.

Parallellt har Marlene familjehem för barn med särskilda behov sedan år 2000.

Marlene har också gedigen erfarenhet av att behandla både barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt har själv två adopterade barn.

 
Support Group

LÄR DIG MER OM MARLENES UPPDRAG

Marlene arbetar som VD vid Apoteksgårdens Kognitiva Center AB med vårdavtal med Region Örebro län sedan 2006 där uppdraget är Individuella terapeutiska behandlingar.

 

Hon har erfarenhet att arbeta med individuellt samtalsstöd med ett 10-årig utvärderat behandlingsresultat där det ingår 350 behandlande personer per år sedan start 2006. Uppdraget är uppskattningsvis 5 % med samtalsstöd till adoptionsrelaterade ärenden, 70 % med anknytningsproblematik och 25 % med krishantering och komplex psykisk ohälsa. Patienterna kommer bl.a. via egen remiss, landstingets primärvård, företagshälsa, privat och på remiss från Barn- och ungdomspsykiatrimottagning.

 

Marlene utför behandling, slutenvård och akut psykiatri med barn, ungdomar och deras familjer och enskilda vuxna samt även adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade som har behov av råd och stöd.

 

Pihlskolan och Folkhögskolan i Hällefors, privata förfrågningar från skolor i Sollentuna samt skolpsykolog slussar vidare ärenden kring anknytningsproblematik, HBTQ ärenden samt adoptionsrelaterade ärenden till sina studenter.

 
Läs mer om oss och teamets erfarenhet

 

ANDERS SCHRÖDER

 

 

SOCIONOM 

LEG PSYKOTERAPEUT

LÄRARE OCH HANDLEDARE KBT

Anders.jpeg

Utbildningar:
Traumametoden EMDR
Familjeterapi
Handledare- och lärarutbildning KBT
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi (steg 2)            
Grundutbildning i kognitiv psykoterapi (steg 1)
Socionomexamen

På traumamottagningen kom jag under mer än 16 års tid i kontakt med människor som förlorat sitt land, sitt hem, sina biologiska föräldrar eller andra närstående släktingar. I samband med det har jag mött både unga vuxna som varit barnsoldater och äldre som blivit adopterade eller familjehemsplacerade. För dessa har samtalen handlat om en bottenlös sorg och raseri, om livets mening, varför drabbades just jag av detta öde. Många adopterade har utnyttjats sexuellt (föräldralösa som adopterats av militärens officerare i hemländer. De har funderat över ursprung, identitet, sexualitet (är jag hetero, homo eller både och?) utifrån hur hen blivit utnyttjad. Vi har bearbetat anknytningsproblematik och hur är det att som adopterat växa upp hos föräldrar som också har biologiska barn, känslor av orättvisor i detta, inbillade eller verkliga. Känslan av att ha en annan hudfärg och bli nedvärderad på grund av detta. Många brottas med låg självkänsla och anpassar ihjäl sig i stället för att se styrkan i att ha en annorlunda uppväxt.

 

Vi har också jobbat med alla slags minnen, med lukt och matminnen eller frånvaro av minnen från då till nu där en ekande tomhet fyllts upp av en ihärdig ångest och/eller apati.

Therapy Office
 

Lennart Wallin

Auktoriserad Socionom
Leg psykoterapeut
Lärare och Handledare KBT

I sitt företag KBT Karlskoga arbetar Lennart med eget patientarbete samt med patienter vid företagshälsovård, kris och trauma, bearbeta anknytningsproblematik genom individuellt samtalsstöd med ca fem personer per dag/arbetsvecka.

Är sedan 2011 underleverantör hos oss på Apoteksgårdens Kognitiva Center AB där uppdraget är att ge individuella psykoterapeutiska behandlingar. Har innan dess 16 års erfarenhet inom socialtjänsten som behandlare, men även genomfört utredningar utifrån

socialtjänstlagen.

 

I sitt brinnande intresse för komplex psykisk ohälsa har han skrivit artiklarna:

Medförfattare till artikeln: Cognitive behavior therapy for schizophrenia:

A meta-analytical review of randomized controlled trials

Publicerad i Nordic Journal of Psychiatry, 2011-05-13.

Medförfattare till artikeln: Kognitiv beteendeterapi vid schizofreni

- en översikt om teori och praktik.

Publicerad i Best Practice, Psykiatri/Neurologi, Nr 9 Februari 2012

Årgång 3.

Medförfattare till artikeln: Cognitive model and cognitive behavior therapy for

schizophrenia: An overview

Publicerad i Nordic Journal of Psychiatry, 2013-05-14.

 
Isabel Höijer Björk
 
IMG_4395.jpg
Socionom,
Leg psykoterapeut,
Medicine magister
IMG_1168.jpg

Isabel Höijer Björk är socionom, leg psykoterapeut med inriktning KBT samt medicine magister med huvudområde psykoterapi. Isabel arbetar idag som psykoterapeut inom företagshälsovård samt har egen mottagning.

Isabel har mångårig erfarenhet av psykoterapeutiska samtal med bam, ungdomar och vuxna med anknytningsproblematik och har i sitt yrke kommit i kontakt med adoptionsfamiljer, adopterade ungdomar och vuxna samt ofrivilligt barnlösa. Hon har under flera år arbetat specifikt med familjehemsplacerade barn och ungdomar.

Isabel har erfarenhet av kliniskt arbete inom socialtjänst, mretagshälsovård, primärvård, allmänpsykiatri och specialistpsykiatri och har arbetat med behandling av ångest- och depressionstillstånd, sömnsvårigheter, ätstörningar, beroendeproblematik, stressrelaterad ohälsa samt kris och trauma. Återkommande teman i de psykoterapeutiska samtalen rör ofta anknytningsmönster och självbild.

Utbildningar:

Medicine Magisterexamen med huvudområde psykoterapi.

Psykoterapeutexamen med inriktning Kognitiv beteendeterapi, påbyggnadsutbildning (steg 2).

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (steg l).

Grundutbildning i BBIC, barns behov i centrum

Socionomexamen

Glasögon och anteckningsbok

MARKETTA

JAALA SVENSSON

Foto Marketta_edited.jpg

LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT

 

HANDLEDARE I PSYKOTERAPI OCH PSYKOLOGISK BEHANDLING

 

SOCIONOM

 

Utbildningar:

 

Känslofokuserad psykoterapi

Traumametoden EMDR

Familjeterapi

 

Handledarutbildning i psykoterapi

 

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi (steg 2)            

Grundutbildning i psykoterapi (steg 1)

 

Socionomexamen

Livets glädjeämnen hittar vi oftast i våra relationer men det är också där vi ibland möter smärta, ångest, låg självkänsla, identitetsförvirring,aggressivitet, självanklagande tankar sorg, oro samt återkommandefunderingar som kan vara svårt att hantera på egen hand.

Jag har mångårig erfarenhet av att behandla olika formera av trauma,

vilka kan ligga relativt nära eller olika långt tillbaka i tiden.

Jag möter unga vuxna, vuxna och ibland familjer kopplat till

anknytningsproblem. Alla har vi knutit an och knyter an till människor.

 

För ett antal av oss har banden abrupt brutits utifrån livets villkor. Det kan ge frågor, funderingar samt känslor som ibland behöver delas med någon med specifik professionell kunskap om detta.