IMG_6E4A6E89DBEC-1_edited.jpg

VÅR VD HAR ORDET

VD Marlené Alander

Föreställ dig att vakna upp varje morgon och känna att du klarar av vad som helst. Hur bra skulle inte det kännas? 2006 öppnade jag mina portar till min klinik för patienter i Dalarna. Efter hand har min verksamhet utökats och vi finns nu även i Värmland, Västmanland och Närke. Där erbjuder jag och mitt team en variation av rådgivning och psykologiska behandlingar för att hjälpa människor genom livets svårigheter och prövningar.


Livet kan vara svårt ibland, men med lite professionell hjälp från en Terapeut för kognitiv terapi kan det bli bättre. Vi bryr oss om ditt välmående och vill ge dig alla verktyg du kan tänkas behöva för att du ska kunna njuta av din vardag. Samtidigt lär vi dig också hur du ska hantera de mest traumatiska omständigheterna.

Jag heter MARLENE ALANDER och är verksamhetschef för Apoteksgårdens Hälsan, etablerad 2004, Apoteksgårdens Samtalsmottagning, etablerad 2006, samt  VD för Apoteksgårdens Kognitiva Center AB etablerad 2011, samt vice VD för Apoteksgårdens Arbetsmiljö AB.

 • Leg. sjuksköterska/Leg.

 • psykoterapeut – KBT

 • Lärare och handledare.

Min målsättning för samtalsmottagningen är att erbjuda optimal behandling till individer med psykiska besvär; inget remisstvång, lätta att nå, ingen väntetid, kontinuitet och utvärderat behandlingsresultat.

Vi ska använda hela vår kompetens och profession och erbjuda  utbildning, handledning och organisationsutveckling med ett kognitivt förhållningssätt (KBT), av hög kvalitet, med kompetent personal och utvärderat resultat och med fokus både på individ, familj och organisation. Vi lyssnar in och skräddarsyr lösningar efter kundens behov.

 Vi ska arbeta förebyggande, utvecklande och problemlösande för individ, familj och organisationer. 

Ett område som ligger mig varmt om hjärtat är adoptionsfrågor. När jag som nybakad sjuksköterska träffade mina första adopterade klienter insåg jag komplexiteten i 

 

BAKGRUND OCH UTBILDNING

Min väg

Jag är sjuksköterska med fördjupning i socialpedagogik. Tidigare arbetsuppgifter har varit palliativ vård och missbruksvård. Parallellt har jag familjehem för barn med särskilda behov. 2001 kom jag till Apoteksgårdens Vårdcentrum i Kopparberg för att hjälpa min kollega Göran Falck med TWAR-forskning samt att vara mottagningssjuksköterska med ansvar för BVC och vaccinationsmottagningen.


2004 startade vi upp verksamheten Apoteksgårdens hälsa som jag var verksamhetschef för. Mitt intresse för socialmedicin och psykiatri ledde fram till grundutbildning i psykoterapi vid KBT Svealand och Leg. psykoterapeut vid Svenska Institutet för Psykoterapi, Sabbatsbergs Sjukhus, Stockholm. 2006 startade vi Apoteksgårdens samtalsmottagning som jag var verksamhetschef för. Därefter har jag gått lärar- och handledarutbildning i Stockholm i samarbete med Oxford University, under vilken jag bedrev utvecklingsarbete för att tydliggöra betydelsen av sk. ’hot moments’.

MIN VERKSAMHET IDAG

2006 startade jag Apoteksgårdens Samtalsmottagning inom organisationen för Apoteksgårdens Vårdcentrum AB, Kopparberg, med filial i Hällefors. För att utveckla verksamheten och fånga upp de grupper utav individer och organisationer som ej innefattas utav det landstingssubventionerade vårdavtalet startade jag 2011 upp Apoteksgårdens Kognitiva Center AB. Detta med målsättningen att vara första linjens psykiatri i glesbygd; att alltid erbjuda optimal behandling till individer med psykiska besvär; inget remisstvång, lätta att nå, ingen väntetid, kontinuitet och utvärderat behandlingsresultat. Sedan har verksamheten utvecklats ytterligare med drog- och alkoholbehandling, konsulentstödda familjehem/boende,  utbildning och handledning samt organisationsutveckling.

Mer information om vad som innefattas idag inom vår verksamhet, klicka här – hur vi arbetar, klicka här.

Läs mer
terapisession
 

MEDARBETARE

Vårt team

 
Smiling Young Man

Det här är ditt klientomdöme. Använd det här utrymmet för att dela dina klienters upplevelser av dig och dina tjänster med dina besökare. Inspirera dina besökare att anlita dig!

MEDARBETARE

IMG_1168_edited.png


Aukt. Socionom
Leg. Psykoterapeut (KBT)
Handledare (KBT)

Nils Rygaard Lennart Wallin

IMG_1165.jpg
Sekreterare och administratör

Lotta Trolander

IMG_1161.JPG
 • Steg-1 KBT psykoterapeut.

 • Socionom med magisterexamen inom socialt arbete.

 • Legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator.

 • Författare.

 • Föreläsare & kursledare.

 • Kursledare vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

 • Handledare i sorgbearbetning.

 • Mindfulnessinstruktör.

 • Verksamhets- och metodutvecklare.

   Arbetat inom kriminalvården, skola, primärvård och

   korttidsboende (SoL & LSS), behandlingshem.

   20 år inom Judo som tävlande, domare, barn- och

   vuxeninstruktör, samt varit aktiv i andra idrotter som basket,

   fotboll, volleyboll, innebandy, sport- och klippklättring mm.

Nils Rygaard

IMG_1171.jpg

VD Apoteksgårdens Vårdcentrum AB
docent i allmänmedicinen
Leg. Läkare

Göran Falck